Lugupeetud rahandusminister,

 

Üleskutse peatada magustatud jookide maksu eelnõu

 

Piimatöötlejad on pettunud Rahandusministeeriumi ettepanekus lisada magustatud jookide maksu eelnõusse ka peti-, koore-, jogurti ja keefiripõhjalised tooted. Piimatoodete maksustamisest ei võida keegi – kannatavad nii piima töötlejad kui tarbijad.

 

On äärmiselt kahetsusväärne, et Rahandusministeerium on otsustanud magustatud jookide maksu laiendada piimatoodetele. Magustatud jookide maksu kehtestamine piimatoodetele toob endaga kaasa inimeste toidukorvi kallinemise, mis mõjutab eelkõige madalama sissetulekuga inimesi.

Maailmas on magusamaksu kehtestatud vaid üksikutes riikides ning üheski neis pole õnnestunud rahva tervist parandada. Põhjus on sageli lihtne - tarbija asendab piimatooted odavama piimatoote või muu kõrge suhkrusisaldusega tootega, mida ei maksustata. Probleemi lahendamiseks võiks riik maksustamise asemel mõelda märksa rohkem sellele, kuidas tõsta inimeste teadlikust täisväärtuslikust toitumisest ja suunata rahvast rohkem liikuma. Suhkrutes iseenesest pole midagi kahjuliku, kui neid tarbida mõõdukalt – samamoodi nagu iga teise toiduainega.

 

Piimatoodete puhul peab arvestama nende laktoosisisaldust, mis on 3,2 – 5,9 g / 100 g kohta, seega saavad piimatöötlejad vähendada üksnes lisatud suhkruid. Viimase paarikümne aasta jooksul on lisatud suhkruid vabatahtlikult vähendatud ligi neljandiku võrra ja seda kavandatakse edaspidigi, kuid suhkrute sisalduse vähendamine alla 9-10g / 100g kohta eeldab sünteetiliste magusainete kasutamist või moosi asemel kontsentraatide ja aroomide kasutamist, mis on paljudele tarbijatele vastuvõetamatu. Suhkrute kasutamise vähendamine toob kaasa ka tehnoloogilised probleemid piimatoodete säilimisega.

 

Piimatooted ei ole mitte ainult ühed Eesti peamised ekspordiartiklid, vaid tähtis osa Eesti köögist ja kultuurist. Euroopa kõrgeimate määradega karistamine toob piimatöötlejatele kaasa konkurentsivõime vähenemise, samuti kaovad mitmed töökohad. Maks mõjutab negatiivselt kogu Eesti piimatööstuse arengut – nii piimatööstusi kui põllumehi – seda eriti naaberriikide Läti ja Leeduga võrdluses. Tänases niigi keerulises turusituatsioonis peaks riik kohalikke tootjaid ja tööstusi toetama, mitte konkurentsivõimelisust vähendama.

 

Rahandusministeeriumi ettepanek tuli piimatöötlejatele suure üllatusena, sest piima ja meiereitooted loetakse toiduks, mitte aga joogiks.

Magustatud jookide maksu väljatöötamisega on kiirustatud ning mööda mindud kõikidest olulistest hea õigusloome alastest nõuetest: pole koostatud väljatöötamiskavatsust ja mõjuanalüüse ning määrad on tuletatud riigieelarvelistest ootustest.

 

Eesti on väike turg - erinevate tootegruppide ründamine uute maksudega teeb elu kallimaks meie tarbijatele, vähendab meie tootjate rahvusvahelist konkurentsivõimet ja investeerimissuutlikkust.

 

Piimatöötlejad on vastu magustatud jookide maksu kehtestamisele.

Teeme ettepaneku eelnõu menetlemine sellisel kujul ja viisil peatada.

 

Lugupidamisega,

 

Eesti Toiduainetööstuse Liit

 

AS Farmi Piimatööstus

 

AS Tere

 

AS Valio Eesti

 

OÜ Saaremaa Delifood