„Toidutööstussektori arenguks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja tugevat koostööd nii omavahel, koostööd tarbijaga, kaubandusega, aga ka poliitikutega,“ ütles toiduliidu juhtkogu esimees Veljo Ipits tänasel liidu aastakonverentsil „Meie toidulaud 25 aasta pärast“.

Ipitsa sõnul on Toiduliit sõnastanud üheksa olulist seisukohta, mis määravad, milline on omamaise toidutootmise tulevik.

  1. On vaja pidevat pidevat dialoogi toiduainetööstuse ja valitsuse vahel, kus austatakse üksteise seisukohti ning arvestatakse argumentidega. Toidutööstused soovivad, et täiendavate keeldude ja käskude asemel saaks valitsus usaldada tööstusi ise astuma samme, mis toetavad ühiseid eesmärke rahva tervise osas.
  2. On oluline, et viimase aja üha hektilisem maksupoliitika ei muutu normiks. Toidutööstuse jaoks on prioriteet, et maksud, mis enamikel juhtudel kanduvad edasi tarbijateni, põhineksid analüüsidel, oleksid stabiilsed ja etteaimatavad ning soodustaksid ka ausat konkurentsi.
  3. Tööjõuprobleemi lahendamiseks on vajalik viia ellu tööjõupoliitikat, mis julgustab noori, tööturult eemal olnud inimesi, kiiremini tööturule naasma. Lisaks on hädavajalik otsustavalt liikuda edasi võõrtööjõu küsimusega.
  4. Eesti majanduse arengu seisukohalt on eksport määrava tähtsusega. Ekspordi edendamise eelduseks on terviklikuma poliitika edendamine, mis põhineb põhjalikel konkurentsianalüüsidel.
  5. Teadlaste ja ettevõtjate koostöö tõhustamine on ülioluline, et tuua turule kõrgema lisaväärtusega tooteid. Maailma majandusfoorumi indeksis on Eesti teadusasutuste ja ettevõtjate koostöö poolest alles neljandas kümnes.
  6. Toidutöötuste automatiseerimine ja digitaliseerimine on vajalik nii innovatsiooni arenguks kui ka töökäte vähesuse leevendamiseks.
  7. Toidutööstustuste ja kaubanduse vahelised head suhted on üliolulised tagamaks meie toidulaua kodumaisuse ka tulevikus.
  8. Riigi nullbürokraatia projekti realiseerumine. Senistest kogemustest tuleks teha omad järeldused ja viia nullbürokraatia printsiibid ka riigiametnike tasandile.
  9. Nõuded toiduohutusele peaksid laienema kõigile ettevõtjatele olenemata suurusest ja iga ettevõte, nii suur kui väike, peaks olema uhke tasutud maksude üle.

Tänavune toidutööstuste aastakonverents toimub juba 12. korda. Sel aastal keskendutakse meie toidulauale 25 aasta pärast, mille raames arutletakse läbivalt terve päeva jooksul Eesti majanduskeskkonna (lähi)tuleviku, toidupoliitika tulevikusuundade, Eesti toidu jätkusuutlikkuse ja toidutööstuse suurimate mõjutegurite teemal.