„See aasta on nii teenuste kui toodete pakkujatele hea aasta, sest majapidamiste jooksev sissetuleku kasv on tänavu enneolematult suur – 9%,“ ütles Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai täna toiduliidu aastakonverentsil.

„Järgmised kaks aastat toovad kaasa oluliselt väiksema tulude kasvu ettevõtetele – inflatsioon ja reaalne ostujõud on raugemas,“ tõdes Kattai. „Me oleme tänasel päeval enneolematult heas seisus ja peaksime valmistuma natuke aeglasemaks turgude kasvuks. See ei tähenda, et kasv saaks otsa, kuid vaikne kasvu raugemine on paratamatu.“

Kattai rääkis, et seni on ebakindlus nii välis- kui siseturul hoidnud tagasi ettevõtete investeeringuid ning selle asemel on suurendatud tööjõu osakaalu. Olukorras, kus ei tea, kas investeering tasub end ära, on selline valik olnud arusaadav. „Investeeringute koondpilt oli 2013-2016 kehvavõitu. Võimekus tootmismahtu kiiresti suurendada oli pärsitud. Eelmisel aastal hakkas investeeringute maht küll suurenema, kuid on jäänud siiski alla Euroopa Liidu keskmisele. Kuni meie investeeringute maht oluliselt ei kasva ei jõua me ka majandusarengus lähemale Euroopa Liidu keskmisele,“ lisas Kattai.

Kuna tööjõuturg on end ammendunud ja täitmata töökohtade arv on tõusuteel, siis on ettevõtted sunnitud investeeringuid masinatesse suurendama. „Oleme töötlevas tööstuses seni arenenud tänu tööjõu kaasatusele. Tööjõukulud moodustavad väga suure osa töötleva tööstuse lisandväärtusest ja tööturul toimuv puudutab Eesti tootjat aina rohkem. Mida madalam on tööjõukulude osakaal, seda lihtsamini elatakse üle ka pinged tööjõuturul.“

Toidu- ja joogitööstuses on tööjõukulud kasvanud aeglasemalt kui teistes töötleva tööstuse harudes.  „Ma ei tea küll, kuidas seda tõlgendada, aga on oht, et kui ei suudeta palganõudmistele vastu tulla, siis need inimesed liiguvad kuhugi mujale. Toidu- ja joogitööstuses hõivatatute osakaal töötlevast tööstusest on olnud stabiilselt 14% juures. Samas, kui vaadata hõivatute osakaalu kõikidel tegevusaladel, siis on töötleva tööstuse suund allapoole ja töötlev tööstus on kaotanud töötajaid ülejäänud majandusharudele. Samas on see nähtus, mis on kirjeldanud aastakümneid töötleva tööstuse käekäiku Euroopa Liidus: mida kallimaks muutub tootmine, seda väiksemaks tööjõu osakaal,“ rääkis Kattai.

Tänavune toidutööstuste aastakonverents toimub juba 12. korda. Sel aastal keskendutakse meie toidulauale 25 aasta pärast, mille raames arutletakse läbivalt terve päeva jooksul Eesti majanduskeskkonna (lähi)tuleviku, toidupoliitika tulevikusuundade, Eesti toidu jätkusuutlikkuse ja toidutööstuse suurimate mõjutegurite teemal.