Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest. Auhinda antakse välja kahes kategoorias: alla 50 töötajaga ettevõte ning üle 50 töötajaga ettevõte. Sel aastal võitis suurettevõtete kategoorias Saaremaa Piimatööstus ning väikeettevõtete kategoorias Bonava Eesti.

Auhinnad andis üle tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Ükski tööandja ei taha, et tema töötaja saaks tööd tehes viga. Elu ja tervis on igaühele meist asendamatud väärtused. Seega, nii füüsiliselt ohutu töökeskkond kui ka vaimset tervist toetav töökliima aitavad hoida meie tervist,“ sõnas ta. „Mul on hea meel tunnustada kahte ettevõtet, kus hoolimine töötajate tervisest ja ohutusest on loomulik osa töökultuurist,“ lisas Sikkut. Minister tõstis Bonava Eesti puhul esile süsteemset lähenemist ohutusele ehitusplatsil ning innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu. Saaremaa Piimatööstuse puhul rõhutas minister ettevõtte töötajate kaasamist hea töökeskkonna loomisesse.

 

Saaremaa Piimatööstuses  on töötervishoid ja tööohutus iga töötaja teema. Valdkonda veab töökeskkonnaspetsialist, kes on samal ajal ka personalispetsialist.  Kaasatud on ka kõik tööjuhid, kelle jaoks ohutuse tagamine on osa igapäevatööst. Tööjuhid on hästi kursis nii töökohtadel esinevate ohtudega kui võimalustega nende tagajärgede vältimiseks. Kai Pärna, Saaremaa Piimatööstuse personali- ja töökeskkonnajuhi sõnul valmistab saadud tunnustus uhkust ning samas seab see ettevõttele veelgi suuremad ootused. „Hea töökeskkonna nimel tuleb pidevalt tööd teha ning kõige olulisem on kaasata töötajad, kelle heaks ja huvides panustatakse. On olnud äärmiselt meeldiv teha kõigi töötajatega koostööd, anda töötajatele võimalus olla suures masinavärgis see kõige suurem spetsialist ning lasta näidata näpuga, kus on oht,“ ütles ta. „Meie töökeskkonna nõukogu koosolekud on sisukad ja täis tähelepanekuid ning kaalumisväärseid ettepanekuid. Hea ja turvaline töökeskkond on taganud meile stabiilse töötajaskonna ning töötajate värbamisega peame tegelema ülimalt harva,“ lisas Pärna.

 

Bonava Eesti on ettevõte, kus töötervishoiu ja tööohutus ehitusplatsil on heal tasemel juhitud ning hoolitsetakse ka alltöövõtjate ohutuse ja juhendamise eest. Igapäevaselt tegelevad ehitusplatsil ohutusega tööde juhid ning korra nädalas kontrollib olukorda töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator. Korra kuus osaleb selles ka audiitor väljastpoolt ettevõtet. Ehitusplatsil avastatud rikkumiste edastamiseks kasutatakse nutitelefonides olevat äppi, mis võimaldab edastada rikkumiskohast tehtud pildi lihtsalt ja kiiresti ohutuse eest vastutajatele. Lisaks tavapärasele juhendamisele ja väljaõppele korraldatakse kord aastas tööohutuse teabepäev, milles osalevad ka kõik alltöövõtjate töötajad. Bonava Eesti tegevjuht Timo Riismaa hindab saadud tunnustust kõrgelt. „Tööohutus on kogu Bonava Grupis väga olulisel kohal. Meil on selleks ka eraldi termin – Nullkahju visioon. See märgib ettevõtte üht strateegilist eesmärki, et mitte keegi – töötaja, alltöövõtja, klient, inimene tänavalt –  ei saaks Bonava tööplatsil viga ega haigestuks meie töökeskkonna tõttu,“ selgitas Riismaa. „Meil on hea meel, et ettevõttes niivõrd tugevalt juurutatud tööohutuskultuur on saanud ka tunnustuse Tööinspektsiooni spetsialistidelt.“

„Konkurents headele töötajatele on väga tihe, on mitmeid valdkondi, kus näeme kvalifitseeritud tööjõu puudust. Seetõttu on spetsialistide leidmiseks ja hoidmiseks oluline pakkuda muude hüvede kõrval ka ettevõttepoolseid lisaväärtusi. Töötajate heaolust ja tervisest hooliv töökeskkond on kindlasti Bonava oluline konkurentsieelis,“ lisas Bonava Baltikumi personalijuht Kelly Tsilke.

 

„Hea Töökeskkond“ tunnustusega soovib Tööinspektsioon tõsta esile ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Auhinda antakse välja neljandat korda. Varasemalt on hea töökeskkonna auhinna saanud Crystalsol, Tallinna Vesi, Saku Metall, Harju Elekter Teletehnika, Baltic Oil Service ja Derivco Estonia. Auhinna kohta saab rohkem lugeda siit http://www.ti.ee/est/teavitustegevus-statistika/teavitustegevus/hea-tookeskkond-auhind/