PRESSITEADE    

  1. juuni 2022

 

Toiduohutuse päev: Eesti toit on Euroopa üks puhtamaid

 

Täna tähistatakse rahvusvahelist toiduohutuse päeva ning Eesti Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul kinnitavad uuringud, et Eesti toit troonib Euroopas oma puhtuse ja kvaliteedi poolest ning Eesti põllumajandus on maailmas kõige keskkonnahoidlikumate seas.

 

„Eesti toit paistab Euroopas väga positiivselt silma, sest on Euroopa Toiduohutusameti uuringute järgi üks maailma puhtamaid, kuna Eesti põllumajanduses kasutatakse suhteliselt vähe taimekaitsevahendeid. Eurostati viimaste andmete järgi on Eesti viie kõige vähem taimekaitsevahendeid kasutava riigi hulgas Euroopas,“ ütles Potisepp. Põllumajandus- ja Toiduameti poolt võetud proovide põhjal ka eestlaste toidulauale jõudev loomne toit vastab kõikidele nõuetele.

 

„Aga meil on veelgi rohkem häid uudiseid tarbijale – Eesti toiduainetööstused panustavad ohutuse tagamisse palju rohkem, kui seadused ette näevad ning Eesti toit on kõikjal Euroopas ja kaugemalgi tuntud oma kõrge kvaliteedi poolest,“ lisas Potisepp.

 

Eesti toidutootjad tegutsevad nende initsiatiivil vastu võetud kestliku tootmise eneseregulatsiooni alusel: rakendavad toiduohutuse tagamisel enesekontrollisüsteeme, viivad lisaks seaduses kehtestatud nõuetele läbi täiendavaid kontrolle ja analüüse ning teevad järjepidevat ja sisukat koostööd järelevalveasutustega.

 

„Toiduohutus on meie sektori üks suurimaid prioriteete ning tootjad investeerivad pidevalt nii tehnoloogia arengusse, kui ka töötajate koolitamisse ja kõrghügieeni tagamisse kõikides tootmisahela etappides. Meile lasub suur vastutus ja siinjuures on meile headeks partneriteks Põllumajandus- ja Toiduamet ja Terviseamet,“ nentis Potisepp.

 

Potisepa sõnul on toiduohutuse tagamisel suur roll ka tarbijatel endil: koduköökides peab alati pöörama tähelepanu sellele, et erinevad toidud oleksid vastavatel tingimustel hoiustatud ja õigesti valmistatud.

 

„Väga oluline jälgida nii säilitamise temperatuure kui ka küpsusastmete kuumutamistaset. Ka pakendilugemisoskus on tähtis, sest pakend annab põhjaliku teabe toote omadustest ja säilitamistingimustest,“ lisas Potisepp. „Kas teadsite näiteks, et toidu hoidmisel soojas hakkavad juba 1-2 tunni jooksul bakterid kiiresti paljunema?“ 

 

Potisepa sõnul aitab toidu õige käsitlemine kodudes mitte üksnes toidumürgituste vastu, vaid vähendab oluliselt ka toidu raiskamist, mis on Eestis jätkuvalt üsna suureks probleemiks. Aastas visatakse Eestis ära ligikaudu 84 000 tonni toitu, mille maksumus on üle 160 miljonit eurot. Üle 70% kogu Eesti toidujäätmete tekkest tekitatakse just kodumajapidamistes.

 

Toidu hoiustamisel ja valmistamisel on oluline jälgida toiduohutuse nõudeid. Kõige olulisemad nõuandeid, kuidas seda teha, saab lugeda PTA veebist: https://pta.agri.ee/toit