Prindi

5. märts 2021

Fotod nurgakivi asetamisest, autor Jaak Jänes:  https://www.dropbox.com/sh/oa4u7ynpt8brt0j/AADDs5kVtz_CQ9f7B0CEyNcPa?dl=0 

 

Täna asetati nurgakivi A. Le Coqi biogaasi- ja reoveepuhastusjaamale. Sellega koos rajatakse tehase territooriumile uus lahkvoolne kanalisatsioon, mis tähendab, et tootmise pesuvesi, olmevesi ja sademevesi suunatakse eraldi torustikesse. Kogu investeeringu maksumus on 3,5 miljonit eurot, sh 1,1 miljonit tuleb Euroopa Liidu toetusrahadest. Tegemist on Eestis ühe unikaalsema biogaasi- ja reoveepuhastusjaamaga, mis võimaldab tehasel toota heitveest biogaasi ning vähendada linnakanalisatsiooni suunatava heitvee reostuskoormust kuni 80%.

 

Le Coqi juhi Tarmo Noobi sõnul on see üks tähtsam investeering ettevõtte keskkonnajalajälje vähendamiseks. Valmiv biogaasijaam katab 10-15% kogu tehase soojusenergiavajadusest, vähendades seeläbi maagaasi tarbimist ja süsinikujalajälge. „Piltlikult öeldes ei lähe meie tehases varsti enam midagi raisku. Rajatav biogaasijaam eraldab tootmises tekkinud heitveest tahke orgaanika ja muundab selle biogaasiks, mis katab 10-15% kogu tehase soojusenergiavajadusest,“ kirjeldas Noop. Lisaks biogaasi tootmisele puhastab rajatav jaam oluliselt tehase heitvett. „Tänu jaamale suuname linnakanalisatsiooni 80% puhtama vee, mida on Tartu veevärgil lihtsam puhastada ja taas ringlusesse lasta,“ tõi Noop välja teisegi eelise.

 

Nurgakivi asetamisel viibinud ehitusettevõtte Schöttli esindaja Christina Jörg hindab projekti juures eelkõige A. Le Coqi mõtteviisi vaadata oma tootest kaugemale. Kõige lihtsam on lasta tehase pesuvesi täies ulatuses kanalisatsiooni ja mitte mõelda, mis saab sellest edasi. A. Le Coq aga vaatab lõpptootest kaugemale – kuidas väärindada tootmisel tekkivat pesuvett nii, et sellest oleks tehasele ja keskkonnale päriselt kasu. „Head õlut ja maitsvaid jooke oskavad teha kõik. Vähe on aga neid, kes vaatavad oma toodangust kaugemale ja mõtlevad, millise jalajälje jätab nende tegevus keskkonnale,“ ütles Jörg.

 

Biogaasi- ja reoveepuhastusjaama valmimine on üks osa A. Le Coqi keskkonnalubadusest muuta maailm paremaks ja puhtamaks paigaks, kus elada. Üheks olulisemaks sihiks on ettevõte seadnud oma süsinikujalajälje vähendamise, mida rajatav biogaasijaam aitab saavutada. CO2 jalajälge aitavad oluliselt vähendada ka ettevõtte üleminek 100% roheelektrile, päikesepargi rajamine logistikakeskusele ja tootmises juurutatud Energy Track energiajuhtimissüsteem. Möödunud aasta lõpust kogutakse katlamaja korstende otsast kokku kogu soojusenergia, mis suunatakse tagasi tootmishoonete kütteks. Kõigi nende tegevuste tulemusena väheneb A. Le Coqi aastane süsinikujalajälg ligi 8000 tonni aastas.

 

Planeeritav biogaasijaam valmib 2021. aasta sügiseks ja hakkab täiel võimsusel tööle aasta lõpus. Uudne heitveesüsteem muudab tehase tootmise senisest veelgi ressursisäästlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. Eesmärk on asendada ühes aastas umbes 184 930 kuupmeetrit maagaasi kohapeal toodetud biogaasiga ja vähendada reovee hulka suunatava tootmisjääkide osa kuni 80%. Projekti kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist ja rahastamist koordineeris Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Projekti kogumaksumuseks on planeeritud 2 743 712 eurot, millest EL kaasrahastab 1 135 264,50 eurot. Koos lahkvoolse kanalisatsiooni rajamisega on projekti kogumaksumus 3,5 miljonit eurot.

 

Le Coq on sel ja eelmisel aastal investeerinud keskkonnaprogrammi esimesse etappi üle 5 miljoni euro, sh 1,22 miljonit eurot Euroopa Liidu toetusrahadest. Fookuses on CO2 jalajälje vähendamine, taastumatute ressursside kasutamise piiramine, panustamine puhtamasse loodusesse, materjalide taaskasutamise suurendamine ning veelgi suurema vastutuse võtmine inimese tervise ja heaolu eest. Ettevõte on astunud uude ajajärku, mis toob senisest olulisemalt esile keskkonnateemad ja ettevõtte jalajälje tervikuna. Möödunud aastal alguse saanud tegevustega antakse lubadus järeltulevatele põlvedele jätta maha parem paik, kus elada. Selle kinnitamiseks lehvib A. Le Coqi tornis roheline lipp.

 

Lisainfo:

Tarmo Noop

AS A. Le Coq juht

Tel: 51 62 111