PRESSITEADE

XVII Toiduainetööstuse Aastakonverents 2023

  1. aprill 2023

 

 

Täna toimuval XVII Toiduainetööstuse Aastakonverentsil tutvustatud Swedbanki tööstusettevõtete uuringu järgi on toiduainetööstuse suurimaks probleemiks jätkuvalt  konkurentsivõimelise omahinna tagamine. 

 

„Sisendhindade volatiilsuse tagajärjel on ka ettevõtete likviidsuse tagamine keerulisem. Pooled uuringus osalenud toiduainetootjad arvasid, et nende kasumlikkus paraneb, kuid ligi kolmandik ootab siiski kasumlikkuse halvenemist,“ lisas tööstusettevõtete uuringut tutvustanud Swedbank AS-i juhatuse esimees Olavi Lepp.

 

Lähima kahe aasta jooksul plaanivad Eesti toiduainetööstused investeerida enim efektiivsuse kasvu, tootearendusse, mahtude kasvu ja keskkonnasäästlikkusse. Peamisteks takistusteks investeerimisel on ebakindlus majanduskeskkonna suhtes (53% vastanute jaoks), pikk tasuvusaeg (43%), omafinantseeringu puudus (30%) ning laenukapitali hind ja kättesaadavus (33%). Uuringust selgus ka see, et keskmine investeering sektoris langeb oodatavalt 39% võrra.

 

"Eesti  inimeste kindlustunne on veel väga nõrk, kuid näitab paranemist ning ostujõu vähenemine tasapisi taandub. Töötleva toodangu-, kaupade ekspordi ja jaemüügimahud on aga sügavas languses ning nõudluse nõrgenemine on ettevõtete jaoks suureks probleemiks: eratarbimise maht liikus eelmisel aastal pandeemia-eelsest trendist taas allapoole,” lisas Lepp. 

 

Üldist majandusseisu kommenteerides nentis Olavi Lepp, et lähiajal jääb Eesti majandus langusesse: inflatsioon aeglustub alla 3% alles järgmisel aastal; palgakasv püsib kiire ja ostujõud hakkab aasta teisel poolel tõusma; tööpuudus kasvab mõõdukalt ent tööhõive on suur ning intressimäärasid hakkab Euroopa Keskpank langetama järgmisel aastal.