PRESSITEADE

 1. november 2022

 

 1. oktoobril alanud avatud tööstuste nädala raames läbi viidud küsitlusest selgub, et Eesti toiduainetööstused muutuvad üha keskkonnasõbralikumateks ning suuremateks tulevikusihtideks lisaks ressursside kokkuhoidmisele on jäätmevaba tootmine ja süsinikneutraalsus.

 

„Tänavune avatud tööstuste nädal on pühendatud kestliku toidusüsteemi loomisele, milles suur vastutus langeb ka toidutööstuste õlgadele. Kuigi elame mitme keerulise kriisi tippajal ning olukord nii Eesti, kui maailmaturul on keeruline ja rohkesti väljakutseid pakkuv, ei loobu meie tööstused ka pikemast strateegilisest mõtlemisest ning mõeldakse üha tõsisemalt sektori süsinikjalajälje vähendamisele,“ ütles Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

 

Toiduliidu poolt läbiviidud küsitlus näitas, et meie toidutootjatel on käsil mitmeid kestlikkusele suunatud initsiatiive, mis vähendavad koormust keskkonnale, parandavad töötingimusi, tõstavad toodangu kvaliteedi ent samal ajal võimaldavad kasutada ressursse ja tooraineid säästlikumal moel.

 

Küsitlusest selgus, et viimastel aastatel on meie ettevõtted astunud järgnevaid kestlike samme:

 

 • Süsinikdioksiidi heitmete koguste mõõtmine ja vähendamine
 • Üleminek taastuvenergiale ja päikeseparkide rajamine
 • Vee- ja elektrienergia tarbimise vähendamine
 • Tootmisseadmetest tuleva soojuse taaskasutus
 • Tootmisjäätmete vähendamine või nulli viimine, biojäätmetest biogaasi tootmine
 • Investeeringud tootmise automatiseerimisse ja digitaliseerimisse,
 • Keskkonnasäästlikum transport ja ühemate tarneahelate eelistamine
 • Keskkonnasõbralike pakendite pidev arendus, plasti koguste vähendamine ning korduvkasutatavate ja taimepõhiste pakendite kasv
 • Pakenditele sorteerimisjuhend ja muu tarbijale suunatud sellealane teavitus
 • Kunstlike maitse- ning lisaainete vältimine, kohaliku ja kestliku tooraine eelistamine
 • Üleminekud „Kõlblik kuni“ märgistuselt „Parim enne“ märgistusele ning pakendite suuruste ümbermõtestamine eesmärgiga vähendada toiduraiskamist

 

„See kõik on osa kestlikust toidusüsteemist, kus oma rolli mängib nii tooraine kasvataja, kui ka toiduainete tootja ja toiduainete lõplik tarbija. Toiduliit koostöös toidutööstusettevõtetega on sõnastanud eneseregulatsiooni, et liikuda järk-järgult eesmärkide suunas. Teeme koostööd partnerite, kaubandusettevõtete, tarbijate, aga ka poliitikakujundajatega, et tõsta kõigi osapoolte teadlikkust vastutustundlikust toidutootmisest, tasakaalustatud toitumise olulisusest ning sektori keskkonnakoormuse vähendamisest,“ lisas Potisepp.

 

Avatud tööstuste nädalas osalevad: Balbiino, Dava Foods Estonia, Eesti Leivatööstus, Farmi Leivatööstus, Largo, Lunden Food, Orkla Eesti, Premia Tallinna Külmhoone, Saare Kala Tootmine, Saida Farm, Saku Õlletehas, Salvest, Scanola Baltic, Tartu Mill, Valio Eesti. Täpsemalt tööstuste kestlike initsiatiividega saab tutvuda siin.

 

Maaeluministeeriumi ja Eesti Toiduainetööstuse Liidu eestvedamisel korraldatav avatud toidutööstuste nädal toimub tänavu seitsmendat korda ning kestab 31. oktoobrist 6. novembrini. Üritus toimub tänavu kolmandat korda virtuaalselt ning selle aasta fookusesse on võetud kestliku toidu tootmine ja kestlik toidusüsteem. Üritusel osaleb seekord 15 toiduainetööstust, kes on kõik viimastel aastatel aktiivselt panustanud kestliku toidusüsteemi loomisesse ja enda tootmisprotsesside jätkusuutlikumaks muutmisesse. Nende tegevustega saab tutvuda virtuaalselt, külastades avatud tööstuste nädala rubriiki veebilehel www.eestitoit.ee, kuhu on koondatud tööstusi tutvustavad videod, fotod ja kirjeldused.

 

Avatud toiduainetööstuste nädala korraldamist toetatakse „Eesti maaelu arengukavast 2014–2020“ ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.