I Hea tahte leppe osapooled

Eesti Toiduainetööstuse Liit koos toidu- ja joogitööstuse ettevõtetega: A. Le Coq AS, Coca-Cola Balti Jookide AS, Coca-Cola HBC Eesti AS, Farmi Piimatööstuse AS, Largo AS, Orkla Eesti AS, Saku Õlletehase AS, AS Salvest, Tere AS, Valio Eesti AS, Viru Õlu AS

 

II Hea tahte leppe eesmärk

•  Sõnastame tegevused, mida teeme omaalgatuslikult lisatud suhkrute vähendamiseks meie toodetes.

•  Pakume tarbijatele mitmekesist, vähendatud suhkrusisaldusega või suhkruvabade toodete valikut ning propageerime mõõdukat tarbimist ja tasakaalustatud elustiili.

•  Näitame Eesti toidu- ja joogitootjate pikaajalisi ja tulevikku suunatud edusamme tootearenduses.

 

III Hea tahte leppe tegevused

  • Võtame vastu Maailma Terviseorganisatsiooni ja Euroopa Komisjoni üleskutse piirata toodetes lisatud suhkrute hulka 2020. aastaks veel 10% ning 2025. aastaks 15% (võrreldes 2015. aastaga).

  • Selle saavutamiseks:

-    tegeleme pidevalt olemasolevate ja uute toodete arendamisega, otsides suhkrusisalduse vähendamise võimalusi jookide ja  joodavate piimatoodete kategooriates;

-    panustame tootearenduses ennekõike vähendatud suhkrusisaldusega ja/või suhkruvabade toodete turule toomisse;

-    tutvustame erinevaid pakendisuurusi, mis soodustavad väiksemate suhkrukoguste tarbimist ühe korraga;

-    harime tarbijaid teadlikust ja tasakaalustatud toitumisest ning mõõdukast suhkru tarbimisest läbi turunduskampaaniate, suunates eelarved vähendatud suhkru või suhkruvabade toodete propageerimisele.

Kutsume üles rahva tervise poliitika suunajaid toetama enam inimeste toitumisalase teadlikkuse tõstmist ja liikumisharjumuse tekitamist. Suhkru liigtarbimine on vaid osa suuremast probleemist– tarbitav ja kulutatav energiahulk peavad olema tasakaalus.

 

IV Hea tahte leppe tulemuste mõõtmine ja avalikkuse teavitamine

  • Mõõdame tegevuste täitmist läbi toodete suhkrusisalduse ja kogu müügimahu suhte, mis arvestab nii uute toodete valikusse lisamist kui ka olemasolevate toodete reformuleerimist.

•   Monitoorime edusamme koostöös rahvatervisega tegelevate            ametkondadega.

•   Teavitame iga-aastaselt avalikkust tootearenduse tulemustest.

 

Eesti Toiduainetööstuse Liit   

A. Le Coq AS

Coca-Cola Balti Jookide AS

Coca-Cola HBC Eesti AS

Farmi Piimatööstus AS

Largo AS 

Orkla Eesti AS 

Saku Õlletehase AS 

Salvest AS

Tere AS

Valio Eesti AS

Viru Õlu AS