Eesti elanikud muretsevad Skandinaavia ja Baltimaade elanikest enim toidu- ja tarbekaupade ülepakendamise pärast, selgus Orkla Eesti tellimusel läbiviidud uuringust.

 

35% Eesti elanikest näeb probleemi tarbekaupade ülepakendamises, kõige vähem rootslased ja soomlased (18% mõlemas riigis). „Ühtpidi ollakse mures, aga teistpidi ei jõua eelistused keskkonnasõbralikemate pakendite osas ostukäitumisse,“ tõdes Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare tänasel toiduainetööstuse aastakonverentsil. Uuringu järgi hoiduvad plastikpakendistest kõige vähem Eesti elanikud (9%), kõige enam rootslased (29%).

 

Samuti tegelevad kõige vähem toiduraiskamise vähendamisega Eesti elanikud (60%), kõige enam taanlased (72%). Seitsme Skandinaavia ja Balti riigi võrdluses ostavad kõige vähem täitepakendeid Eesti elanikud (16%) ja enim rootslased (44%). Kõige vähem sorteerivad pakendeid lätlased (42%), nende järel on tagantpoolt teised eestlased (46%), kõige enam sorteerivad pakendeid rootslased (79%). „On märgiline, et kolmandik eestlastest ei usu üldse, et kliimakriis eksisteerib,“ ütles Kaare.

 

„Me uurisime ka seda, kui mures ollakse pakendite keskkonnamõju üle, mis pole valmistatud ringlusse võetud materjalidest või mida ei taaskasutata, siis eestlased on oluliselt rohkem mures, kui lätlased või leedukad. Siin on ilmselt oluliseks argumendiks Eestis kasutusel olev pandipakendisüsteem, mis võimaldab pakendiprobleemi teatud osas lahendada. Lätis ja Leedus sellist süsteemi minu teada veel ei ole,“ lisas Kaare.

 

Uuring viidi läbi möödunud aasta oktoobris seitsmes riigis: Eestis, Lätis, Leedus, Norras, Rootsis, Taanis, Soomes. Igas riigis oli valimis 1000 elanikku.

 

Ettekande uuringu tulemustega leiab