Projekti nimi: Eesti Toiduainetööstuse Liidu arendusnõunik

Valdkond: 2021-2027.1.1.11 Ettevõtete TAI teadlikkuse kasvatamine (TAI võimalused) ja TAI võimekuse tõstmine (sh arendusnõunikud ja kestlikkuse nõunikud erialaliitude juures).

Lühisisu: Toiduliidu liikmetele suunatud infoürituste korraldamine, valdkonna tehnoloogilisi arengutest teavitamine, TAI koostöö võimalusi ning toetusmeetmeid puudutava info edastamist, innovatsioonitrepi metoodika valimi analüüs, rohepöörde ja kestlikkuse arendamisega seotud tegevused, ettevõtetele informeerimises nende ees ootavatest muudatustest ning sisendi andmine roheüleminekut võimaldavate toetusmeetmete välja töötamisele, TAI tegevuste motiveeriva maksuerandi välja töötamise. 

Arendusnõuniku toetuse meetme peamiseks  eesmärgiks on Toiduliidu ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) alase võimekuse ning teadlikkuse tõstmine, parem infovahetus ettevõtete ning TAI asutuste vahel ning Innovatsioonitrepi metoodika juurutamine.

Projekti tulemusel suurenevad:

Toiduliidu ettevõtete innovatsioonivõimekus;

Nõustatud ettevõtete arv TAI koostöö edendamiseks siseriiklike ja välismaiste partneritega;

Koolituste ja infotundide ning nendel osalenud ettevõtete arv;

Intellektuaalomandi alasesse nõustamistesse suunamiste arv.

Toetuse summa 36 874,46 eurot.