Kõik tooted, mis kannavad kauplustes või toote pakendil lipumärki ja on toodetud Eestis. Lipumärk kommunikeeribki eelkõige eestimaise tootmise fakti.

Lipumärgiga tähistatud tootes kasutatud tooraine võib, kuid ei pea olema 100% eestimaine. Kuna Eestis toodetud toiduainetes on kasutusel nii kodumaine kui ka importtooraine, siis importtooraine kasutamise puhul on kohustus lisada märgise alla vastav tekst põhitooraine päritolu kohta.

Juhul, kui tootes leidub vähem kui 100% eestimaist päritolu põhikoostisosa, siis on Euroopa Liidu määruse NR 2018/775 art 2 järgi kohustus lisada viide põhitooraine päritolu kohta. NB! 

Lipumärki võivad kasutada kõik toiduseaduse alusel tegevusluba omavad või teavitatud toidu käitlemisega tegelevad ettevõtjad, väärtustades sellega Eestis toodetud tooteid.

Märgise algne visuaal on kõigi õigustega kaitstud kaubamärk kaubamärgiseaduse tähenduses, mida kinnitab Eesti Patendiametis 15. oktoobril 2019 kinnitatud registreering numbriga 57413. Märgise omanik on MTÜ Eesti Toiduainetööstuse Liit, kes toetab märgisekasutajaid ühisel turundamisel. Märgi kasutamisõigust võivad taotleda kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes tõendavad dokumentaalselt toote valmistamisel kasutatud põhitooraine kodumaist päritolu.

Märgise omanik on MTÜ Eesti Toiduainetööstuse Liit, kes toetab märgisekasutajaid ühisel turundamisel.