PRESSITEADE

31. oktoober 2022

 

Esmaspäeval, 31. oktoobril algas traditsiooniline avatud toidutööstuste nädal, mille raames tutvustavad Eesti toidutootjad tarbijatele oma igapäevatööd. Üritus toimub tänavu taas virtuaalselt ning selle aasta fookusesse on võetud kestliku toidu tootmine ja kestlik toidusüsteem, kus on oma roll ka tarbijal.

 

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on avatud toiduainetööstuse nädal ettevõtjatele heaks võimaluseks tutvustada oma tööd laiemale avalikkusele. „Vastutustundlik ja keskkonnasäästlik tootmine on nii toidutööstuste kui ka tarbijate jaoks muutumas üha olulisemaks ning seepärast on tänavu fookus kestlikul toidutootmisel. Meie tööstused on väga tublid ning teevad pidevalt investeeringuid ja pingutavad selle nimel, et konkurentsis püsida ning üha kestlikumaks muutuda,“ ütles avatud tööstuste nädala avamisel minister Kruuse.

 

Minister tõdes, et toidusüsteemid kogu maailmas vajavad ümberkujundamist, kuna rahvastiku arv planeedil üha suureneb. Selles kontekstis muutuvad toidu jätkuv raiskamine, ebatervislik toitumine ja toidusüsteemidega seotud kasvuhoonegaaside heite suurenemine teravateks probleemideks.

 

Kestlik toidusüsteem pakub ohutut, toitainerikast, tervislikku ning madala keskkonnamõjuga toitu kõigile praegustele ja tulevastele Euroopa Liidu elanikele. Seda tehakse viisil, mis kaitseb ja taastab looduskeskkonda ja ökosüsteeme, on majanduslikult konkurentsivõimeline, õiglane ja sotsiaalselt kaasav ning arvestab ka väljaspool Euroopa Liitu elavate inimeste ning nende looduskeskkonnaga.

 

„Väga oluline on ka see, et inimesed ise pööraksid toitu valides rohkem tähelepanu keskkonna- ja tervishoiule ning sotsiaal- ja eetikaküsimustele. Isegi kui ühiskond muutub üha linnastunumaks, tahetakse tunda end oma toidule lähemal. Soovitakse toitu, mis oleks värske ja kestlikult toodetud. Suur tänu kõikidele ettevõtjatele, kes võtavad osa avatud toidutööstuste nädalast ja annavad ülevaate oma edusammudest teel kestlikuma toidutootmise suunas,“ lisas minister.

 

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepa sõnul on toidutööstuste roll toidusüsteemis väga oluline, sest nende tegevusest sõltub toidu koostis, aga ka turundus ja reklaam, mis kujundavad tarbijate teadlikkust ja toitumisharjumusi. „Meie toiduainetööstused on ise olnud suured kestlikkuse eestvedajad, muutes pidevalt oma tootmisprotsesse, retsepte ja pakendeid keskkonnahoidlikumaks,“ ütles Potisepp.

 

Toidutööstused on välja töötanud ja käiku võtnud kestliku tootmise eneseregulatsiooni, mis toetub Euroopa rohelise kokkuleppele ja strateegiale „Talust taldrikule“ ning mille põhimõtetel toimubki Eesti toidutööstuse edasine areng. Strateegia „Talust taldrikule“ on uus terviklik lähenemisviis sellele, kuidas eurooplased peaksid hindama toidu kestlikkust. Tervisliku ja kestliku toitumise kasuks valida hõlbustava soodsa toidukeskkonna loomine toob kasu tarbijate tervisele ja elukvaliteedile ning vähendab tervisega seotud kulusid ühiskonnas.

 

Sirje Potisepp lisas, et tarbijate teavitamiseks ja nende harjumuste muutmiseks tehakse suurt tööd. „Me õpetame inimesi olmejäätmeid õigesti sorteerima, oleme vähendanud toodetes lisatud suhkru ja soola sisaldust, ning asendanud transrasvhapped ja sünteetilised lisaained toodetes looduslike alternatiividega. Oma teavitustöös rõhutame pidevalt tasakaalustatud toitumise vajalikkust ning jagame muid kestlikkusele suunatud nõuandeid. Meie tööstustel käib ka väga tihe koostöö teadlastega nii innovaatiliste pakendite loomiseks kui ka tooteretseptide uuendamiseks,“ ütles Potisepp.

 

Maaeluministeeriumi ja Eesti Toiduainetööstuse Liidu eestvedamisel korraldatav avatud toidutööstuste nädal toimub tänavu seitsmendat korda ning kestab 31. oktoobrist 6. novembrini. Üritusel osaleb seekord 15 toiduainetööstust, kes on kõik viimastel aastatel aktiivselt panustanud kestliku toidusüsteemi loomisesse ja enda tootmisprotsesside jätkusuutlikumaks muutmisesse. Nende tegevustega saab tutvuda virtuaalselt, külastades avatud tööstuste nädala rubriiki veebilehel www.eestitoit.ee, kuhu on koondatud tööstusi tutvustavad videod, fotod ja kirjeldused.

 

Sellel eelarveperioodil on maaeluministeerium kõrgema lisandväärtusega toodete tootmiseks tehtavateks investeeringuteks ette nähtud ligikaudu 66 miljonit eurot, millest määramise otsused on tehtud umbes 64,8 miljoni euro osas. Selle rahaga on toetatud üle 150 erineva toiduainetööstussektori investeeringut.

 

Avatud toiduainetööstuste nädala korraldamist toetatakse „Eesti maaelu arengukavast 2014–2020“ ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

 

PILDIGALERII

Foto: Raul Mee