Toiduliidu liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras toiduainete tootmise ja töötlemisega tegelevad eri tegevusalade liidud, ettevõtjad, kes omavad tootmisbaasi Eestis või pikaajalist Toiduliidu liikmelisust, ning teised selle tootmisharuga seotud õppe- ja teadusasutused (edaspidi isikud), kes tunnistavad ja järgivad Toiduliidu põhikirja ja maksavad liikmemaksu.

Liikmetel on õigus osaleda Toiduliidu üldkoosolekul hääleõigusega.
 
 
Eesti Toiduainetööstuse liikmeks astumiseks tuleb täita avaldus. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhtkogu.


Liikmemaksureglement 2023. aastaks.