Valitsuse tegevusprogrammide (2016-2017 või 2016-2019) elluviimisest tulenevalt on täna õhus mitmed maksumuudatused. Täpsemalt on juba vastu võetud tulumaksuvaba miinimumi tõstmist ja alkoholi aktsiisitõusu puudutavad muudatused. Varasemast on vastu võetud kütuseaktsiisi puudutavad muudatused. Eelnõu tasandil on magustatud jookide maksu kehtestamine, dividendide tulumaksu määra alandamine ning panditulumaksu kehtestamine laenudele. Kütuseaktsiisi uued määrad jõustusid 1. veebruarist 2017, alkoholi aktsiisimäärade tõusuga seotud varasemad muudatused jõustuvad 1. juulil 2017, ning ülejäänud nimetatud muudatused on planeeritud jõustuma 1. jaanuarist 2018.

Lisaks eelnevale on riigi eelarvestrateegias 2017-2020 kavandatud tulude kogumiseks arutlusel eelnõu veoauto teekasutustasu kehtestamiseks, mis on planeeritud samuti jõustuma 20. detsembril 2017.

Järgneva ülevaate eesmärk on tuua välja eelpool nimetatud maksumuudatuste mõju Eesti majanduskeskkonnale. Täpsemalt antakse ülevaates toodu põhjal maksumuudatuste mõjude hinnang ekspordi, kaubanduse, transpordi, IT, turismi/teeninduse ja avaliku sektori valdkondadele.

 

Läbiviidud uuringud:

"Maksumuudatuste mõju Eesti majanduskeskkonnale" on kättesaadav siit - teostaja KMPG Baltics OÜ

"Plaanitavate maksumuudatuste mõju toiduainetööstusele" on kättesaadav siit - teostaja Ernst & Young Baltic AS