Märka lipu märki

 „Märka lipu märki“ – Eesti lipp Eesti tootel

Juunis 2009 käivitus Toiduliidu ja mitmete kaubanduskettide koostöös kampaania, mille eesmärk oli pöörata tarbijate tähelepanu Eestis toodetud toidukaupadele, märgistades need lipumärgiga.

Rahvuslipu märk toote hinnasildil või toote pakendil näitab, et see on valmistatud Eesti toiduainetööstuse ettevõtetes eestimaalaste poolt eestimaalaste maitse-eelistusi ja traditsioone silmas pidades.

Kampaania kestab jooksvalt kogu aeg. Kampaania aktiivsetel perioodidel leiab toetavad teavitusmaterjalid kaubanduskettidest, välireklaamidena, kuuleb raadioreklaame ja saab lugeda kodumaistest toodetest artikleid.

Kampaania sisu

Kampaania keskmes on lipumärk – meie rahvuslipu värvides märk, mis kleebitakse kauplustes Eestis toodetud toodete hinnasiltidele nimekirja alusel või esitatakse otse Eestis toodetud toodete pakendil. Teavituskampaania toimumise ajal kannavad kampaaniaga liitunud toiduainetööstuste kodumaiste toodete hinnasildid kauplustes rahvuslipu märki. Lisaks on paljud tootjad juba tähistanud lipumärgiga ka oma toodete pakendid.

Miks lipumärgi kampaania oluline on

Tarbijate ootust saada kaupluses toitu valides täpset infot müügil olevate toiduainete päritolumaa kohta, on nii kaubandus kui toidutootjad teadvustanud juba pikka aega. 

2019. aasta sügisel viis Toiduliit läbi järjekordse uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada lipumärgi märgatavus, vajalikkus ning lisaks on viimastel aastatel uuritud ka märgi tähendust. Vastajatelt küsiti, kas nad teavad sellist toidumärki, millele vastas jaatavalt 80% (2018 – 72%; 2017 – 80%; 2016 - 76%) vastajatest. Aasta-aastalt on lipukleebise märkajate osakaal 15-74-aastase elanikkonna seas suurenenud.

Lisasime uuringusse ka küsimuse Lipumärgi tähendusest, mis oli sõnastatud tekstile iseloomulike valikutena. Üle poolte (51%; 2018 – 46%) vastajatest arvasid, et selline märgistus tähendab toote valmistamist Eesti ettevõttes. 30% arvas, et niimoodi märgistatud toode on valmistatud Eestis kohalikust toorainest. 5% meelest tähistab märk toodet, mis on valmistatud kohalikust toorainest (2018 – 9%) ja endiselt 3% peab seda tunnustuseks kõrge kvaliteedi eest. 

Samas teame Jaeseire uuringust, et hoiakuline eelistus kodumaiste toidukaupade ostul on 2019. aasta Jaeseire uuringu järgi 80% (võrreldes 2018. aastaga (72%) on tõusnud 8% võrra). Kindlasti on siin olulisteks mõjutajateks nii Lipukampaania, Parima Toiduaine kampaania kui "Soeta eestimaist, toeta eestimaist" kampaania.

Millised tooted saavad õiguse kanda lipumärki

Tooted, mis kannavad kauplustes või toote pakendil lipumärki, on toodetud Eestis. Eestis toodetud toiduainetes on kasutusel nii kodumaine kui importtooraine, ent suurim lisandväärtus toodetele on antud Eestis, need tooted on loodud Eesti töötajate poolt eestimaalaste maitse-eelistusi ja traditsioone silmas pidades.

Lipumärki võivad antud kampaania raames kanda tooted, mille päritolumaa on Eesti. Päritolumaaks peetakse riiki, kus toit on toodetud või valmistatud. Töötlemata toidu (värske liha, kala, seened, marjad, köögiviljad jne) puhul on päritolumaaks maa, kus toit on toodetud ja teiste toitude puhul on päritolumaaks maa, kus toit on valmistatud.

Valmistamiseks ei peeta toidu pakendamist, sorteerimist, puhastamist, kuivatamist, jahutamist, külmutamist, jahvatamist, tükeldamist, soolamist või muud vähetähtsat käsitlemist, sest need ei muuda toitu olulisel määral. Vähetähtis käsitlemine (näiteks maitseainete kuivatamine, marjade külmutamine) ei muuda toote päritolumaad. Kui põllumajandustoodete suhtes teostatakse sellist vähetähtsat käsitlemist teises riigis, peetakse selle päritolumaaks riiki, kus see on algselt toodetud. Lihatoodete (näiteks vorstid, singid) puhul on päritolumaaks maa, kus lihatoode on valmistatud. Täpsemalt toidu päritolumaa märgistamise kohta on võimalik lugeda Maaeluministeeriumi juhendist "Toidu märgistusel antav teave päritoluriigi kohta"

Kampaania kleebiseid kannavad ka mõned rahvusvahelised tooted, mis annab tunnustust meie toidutootjate kõrgest tasemest ja usaldusväärsusest, sest ülemaailmselt tuntud kaubamärgid saavad lubada endale vaid parimaid ja kvaliteetsemaid partnereid.

Lipumärgi kampaanias osalemine on iga toidutootja ja kaupluse vaba tahe. Kui mõnes kaupluses lipumärke hinnasiltidel ei ole või kui mõne eestimaise tootja kaup lipumärke ei kanna, on see olnud nende endi otsus mitte osaleda. 

Kampaanias osalemine on tehtud toidutootjatele võimalikult lihtsaks ja soodsaks, osalejate kanda on kleebiste tootmiskulu ning kleebiste paigaldamise eest vastutavad kaubanduskettide töötajad. Kampaanias osalemiseks tuleb ühendust võtta Toiduliiduga.