Prindi

2017. a Toiduliidu tegevusaruanne

 

1. Tarbija ja avalikkuse usalduse tõstmine kodumaise toidutööstuse vastu

 

2. Töö seadusandlusega ja koostöö avaliku sektoriga

 

3. Uute liikmete värbamine

 

4. Koostöö kolmanda sektoriga

 

5. PRIA turuarendustoetuste raames jm. erinevate projektide läbiviimine

 

Taotlusi sai TL esitada 256 000 EUR eest, lisandub 20-25% omafin, rahuldati ca 50% ulatuses;

 

6. Muud:

EL Promotsioonimeede

MAK – Teadmussiirde toetusmeede

EAS Tootearenduse hange

•           Ühisturunduse koolitus (summas ca 8 000 EUR)

 

7. Liidu esindamine ja huvide kaitsmine rahvusvahelistes organisatsioonides

8. Kutseõpe